MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?

MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?
MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE BAĞLI SGK TARAFINDAN UYGULANAN YAPRTIRIMLAR
5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde açıklandığı üzere,
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili olarak beyannamenin şekil ve usul
eksikliğinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. SGK’nın prim tahakkukuna ve
sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden muhtasar ve prim hizmet
beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmemesi, eksik ya da geç bildirilmesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.Ayrıca sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulanacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden kaynaklanan idari para cezaları aşağıda açıklanmıştır.
Konu ile ilgili tam metne aşağıda kırmızı renk ile belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.