İşverenlere 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi Süresi

Değerli ”Muhasebe Bilenler Topluluğu” üyeleri ilave sigorta prim teşviki amacı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkanlarını artırmaktır.

Karar Sayısı 503      

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25/12/2018 TARİHLİ VE 503 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Madde 0001: 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2– (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanır.”

Madde 0002: Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0003: Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

(I) Sayılı Liste (II) Sayılı Liste (III) Sayılı Liste
1 Afyonkarahisar 1 Adıyaman 1 Ağrı
2 Amasya 2 Aksaray 2 Ardahan
3 Artvin 3 Bayburt 3 Batman
4 Bartın 4 Çankırı 4 Bingöl
5 Çorum 5 Erzurum 5 Bitlis
6 Düzce 6 Giresun 6 Diyarbakır
7 Elazığ 7 Gümüşhane 7 Hakkari
8 Erzincan 8 Kahramanmaraş 8 Iğdır
9 Hatay 9 Kilis 9 Kars
10 Karaman 10 Niğde 10 Mardin
11 Kastamonu 11 Ordu 11 Muş
12 Kırıkkale 12 Osmaniye 12 Siirt
13 Kırşehir 13 Sinop 13 Şanlıurfa
14 Kütahya 14 Tokat 14 Şırnak
15 Malatya 15 Tunceli 15 Van
16 Nevşehir 16 Yozgat 16 Bozcaada-Gökçeada İlçeleri
17 Rize
18 Sivas
19 Trabzon
20 Uşak

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı
 14.07.2013 28707

 

14 Temmuz 2013 Tarihli ve 28707 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130714-1.htm

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı
20.01.2017 29954
10.02.2018 30328

 

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.htm

20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170120-8.pdf

Erhan  ÇİFÇİ

Saygılarımla.