Berat Yukleme istenirse Aylık degil 3 Aylik Gonderilebilinecek

TEBLİĞ İLE E/ DEFTER BERAT YÜKLEMEDE TERCİH HAKKI GELDİ..

Berat Yukleme istenirse Aylık degil 3 Aylik Gonderilebilinecek…

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmî Gazete.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 3)

4.3.4. Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar: