Sat Kirala Geri Al, Sale And Lease’in Vergisel Boyutu

Sale And Lease Sat Kirala Geri Al Vergisel Boyutu
Sale And Lease Sat Kirala Geri Al Vergisel Boyutu
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu Üyeleri;

Bu Makalemizin Konusu: SAT,KİRALA, GERİ AL (Kurumlar Vergisi İstisnası K.V.5.1-J)

Kapsam:Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri , katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançları kapsar.

Uygulama Esasları: İstisnadan yararlanan satış kazancı;

*Kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur.

*Bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet amortismanlar hariç) itfasında kullanılır.İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

*Kurumların tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

*Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.

Konu ile ilgili örnek vermek gerekirse;

Şirketinde piyasa şartlarından dolayı finansman problemi yaşayan A firması , aktifinde kayıtlı değeri  150.000,00 TL olan fakat piyasa değeri  525.000,00 TL olan şirket binasını sat,kirala ve geri al modeli ile değerlendirmeyi düşünmektedir.

1-Bina bir finansal kiralama şirketine 525.000 TL’ye satılır.

2-525.000 TL tahsil edilir ve firmanın finansman sorunu çözülür.( K.V.K.5/1-E’ye göre 2  yıl içerinde tahsil şartı gerçekleşir.)

3-Satıştan doğan kazancın %100 Kurumlar vergisinden istisnadır.(K.V.K. 5/1-E)

4-Satış işlemi KDV’den istisnadır. (KDV.K. 17/4-Y)

5-Satış işleminde binde 20 yerine binde 4,55 tapu harcı ödenir. (Harçlar Kanunu -4 Saylı Tarife /20-G)

6-Satış işleminin ardından , finansal kiralama şirketleri ile sözleşme yapılarak taşınmaz kiralanır. (Finansal Kiralama Sözleşmesi)

7-Kiralama işlemleri KDV’den istisnadır.

8-Finansal kiralama şirketlerine ödenen faizler KVK ve GVK yönünden gider yazılır.

9-Satış sonucunda bilançonun dönen varlık bölümüne giriş yapılırken, Özel Fonlar bölümünde artış gerçekleşir. Bu artış aynı zamanda Öz Kaynakları da  yükseltir.

10-Kiralama süresinin bitiminde taşınmaz geri alınır. Herhangi bir ödeme yapılmaz.

11-Finansal Kiralama şirketleri tarafından taşınmazın şirkete devri KDV’den istisnadır. (KDV.K.17/4-Y)

12-Finansal kiralama şirketi tarafından taşınmazın şirkete devri tapu harcından istisnadır. (6361 Fin.Kiralama Kanunu Mad.37)

13-Son olarak ; Kurumlar vergisi Kanununun 5/1-e bendi gereği  yapılan işlemlerde ;satışa konu gayrimenkulün şirket aktifine alınırken indirim konusu yapılan kdv tutarı, satış yapıldığı dönem itibariyle giderilememişse satışın yapıldığı dönemin KDV beyannamesinin ilave edilecek kdv bölümüne eklenip gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir. Fakat Sat , Kirala , Geri al modelinde böyle bir işleme de gerek yoktur.

Saygılarımla

SEYİTHAN KÜTÜKÇÜOĞLU

S.M. MALİ MÜŞAVİR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji