TAHAKKUKTAN VAZGEÇME SINIRI

TAHAKKUKTAN VAZGECME
TAHAKKUKTAN VAZGECME
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME SINIRI

(V.U.K MADDE:115)

 YIL    TUTAR(TL)     İLGİLİ GENEL TEBLİĞ    

2013        21            VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2014        21            VUK Genel Tebliği Sıra No: 432

2015        23            VUK Genel Tebliği Sıra No: 442

2016        24            VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2017        24            VUK Genel Tebliği Sıra No: 476

2018      27         VUK Genel Tebliği Sıra No: 490

 

Tahakkuktan vazgeçme: Mükerrer Madde 115 –İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 27 lirayı aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Burcu ÖZTÜRK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji