SGK Eksik Gün Bildiriminde yeni düzenleme (Kismi İstihdam)

SGK Eksik Gün Bildiriminde yeni düzenleme
Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge uygulamasında programsal düzenleme yaparak, eksik gün nedeni olarak “kısmi istihdam(06 kodlu)”seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermiyor.