Calısanların Ek Kazanclarında Haciz Uygulaması

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÇALIŞANLARIN EK KAZANÇLARINA HACİZ UYGULANMASI

4857 Sayılı İş Kanununun 35. maddesinde; “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden
fazlası haczedilemez..” hükmü net olarak bilinse de ; AGİ , ikramiye , prim ve tazminatların
tamamına mı haciz uygulanır yoksa ücret kategorisinde mi değerlendirilir noktası pek de net
değil.
¼ ü HACZEDİLEBİLEN KAZANÇLAR
İkramiye : Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan
ve para ile ödenen tutardır ve ücretten sayılır.
Yüzde Usulü Ücret : Yüzde usulü ücret kavramı 4857 sayılı İş Kanunumuzun
51.maddesinde tanımlanmış olup, yüzde usulü çalışan işyerlerinde toplanan paraların yüzde
olarak dağıtılması ise Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında
yönetmelikte belirlenmiştir. Ücret eki değil ücretin ta kendisidir.
Fazla Mesai : işçinin normal haftalık süreyi tamamlaması üzerine çalışmaya devam etmesi
üzerine aldığı zamlı ücrettir. Yani mesai aslında bir ücrettir.
TAMAMI HACZEDİLEN KAZANÇLAR
Prim : Sabit bir ücret almakla birlikte çalışanın performansına bağlı olarak ücretine ek kazanç elde
etmesidir.Dolayısıyla prim ücret eklentisidir.
Tazminatlar : İhbar tazminati , kıdem tazminatı ve izin ücretleri gibi ödentilerin ücretten
sayılacağına dair yasada herhangi bir hüküm olmadığından , tamamı haczedilebilir.
Peki AGİ’de durum nedir ?
AGİ , Devletin almaktan vazgeçtiği vergi tutarı olup , ücret olarak kabul edilmemektedir.
Ayrıca TÜRMOB 2013-4 Sayılı Sirküler Raporunda AGİ’nin haczedilmeyeceğini
belirtmiştir.
Sonuç : Kanunda ücret olarak kabul edilen gelirlerin ¼ ü haczedilirken , ücrete eklenti
gelirlerin tamamı haczedilebilir.
Saygılarımla ,
S.M.M.M Stajyer
Sinem İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji