BAĞ-KUR LU ESNAFA BANKA KREDİSİ İLE EMEKLİLİK HAKKİ

bagkurlu esnafa emeklilik
bagkurlu esnafa emeklilik
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BAĞ-KUR’LU ESNAFA BANKA KREDİSİ İLE EMEKLİLİK HAKKI

Mbt.nin Değerli üyeleri,

Bildiğiniz gibi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunun 4/b maddesi Köy ve Mahalle Muhtarları ile hizmet akdine bağlı
olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlardan ise;

1- Ticari kazanç veya Serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit
usülde gelir vergisi mükellefi olanları,

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanları,

3- Anonim Şirketlerin Yönetim kurulu üyesi olan ortaklarını, Sermayesi
paylara bölünmüş Komandit şirkerlerin komandite ortakları, diğer şirket
ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarını,

4- Kendi adına bağımsız tarımsal faaliyette bulunanları 4/b Bağ-kur
kapsamındadır.

Yukarıda sözü edilen ve 4/b Bağ-kur tescili bulunanlardan prim
borcunu ödeyemedikleri için geçmiş dönemlerde hizmetleri silinmiş
olan ve prim borcu nedeniyle emeklilik yaşı geldiği halde emekli
olamayan binlerce bağ-kur’lu esnaf için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile Ziraat Bankası ile yapılan protokol sayesinde emeklilik
hakkı doğmuş ama prim borcundan dolayı emekli olamayanlara 48 ay
vade ile 1.28 faizle kredi kullandırmak suretiyle emekli olabilme
imkanı tanınmıştır.

Bu krediyi kullanacak olan esnafın emekli olması
sağlanacak ve almış olduğu kredi ise emekli aylıklarından kesilmek
suretiyle tahsili sağlanacaktır.

Bu haktan Yararlanacak olan Bağ-kur’lu esnaftan
Primlerini ödeyemedikleri için hizmetleri çeşitli tarihlerde silinen Bağkurluların
hizmetlerinin 2018 yılı primi olan aylık 700.17 Tl. den ihya’sı
(canlandırma) sağlanacak; Bu oran Tarım bağ-kurluları için ise bu oran
aylık 583.48 Tl.dir

Örnek 1) 32 ay prim ödeyemediği için 2015 yılında çıkartılan bir yasa
ile prim gün sayıları silinmiş olan bir bağ-kur’lu esnaf hizmetlerini ihya
etmek isterse bu esnafın emekli olabilmesi için bankadan kullanacağı
kredi miktarı 700.17*32= 22.405.44 Tl.dır.

Örnek 2) Geçmişten prim borcu olduğu için 44 aylık hizmeti silinen bir
bağ-kur’lu tarım sigortalısının ise bu yasadan yararlanıp emekli
olabilmesi için kullanacağı kredi miktarı ise 583.48*44= 25.673.12 Tl.dir.

Örnek 3) Askerlik borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için bu
oran 2018 yılı için günlük 21.64 Tl.dir. 18 Ay Askerlik borçlanması
yaparak kredi kullanmak suretiyle emekli olmak isteyen birinin
ödeyeceği tutar ise 18*30= 540 gün 21.64*540= 11.685.Tl. dir.

Başvuru Şekli ve Tarihi
Banka kredisi kullanmak üzere emekli olmak isteyen Bağ-kurlular
öncelikle 01/Mart 2018 ile 31/05/2018 Tarihleri arasında öncelikle Sosyal
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurup oradan alacakları Banka
Kredisi kullanmak suretiyle emekli olabilir yazısını aldıktan sonra
TC.Ziraat Bankasına başvurmak suretiyle bu krediyi kullanmak zorundadırlar.

Saygılarımla
Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji