Plastik Poşet Beyannamesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Plastik Poşet Beyan Sistemi

Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 01.02.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetlerin Beyanlarının Verilmesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesinde e-Devlet Üzerinden  Yapılacak Beyanlar için Gerekli Bilgiler ve İzlenecek Yol
1) e-Devlet şifresi.
2) Beyan yapacak kişi bilgisi
3) Beyan tüzel kişi adına yapılıyorsa, satış noktasının Vergi Kimlik Numarası
4) Beyan dönemi
5) Cep Telefonu numarası
6) E-posta adresi
7) Satış noktasının adres bilgisi
8) Satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin temin yeri bilgisi
9) Satış noktasının satmak üzere aldığı poşetlerin birim maliyeti (KDV Hariç)
10) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı toplam poşet adedi
11) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı poşetlerin satış bedeli (KDV Hariç)
12) Tahakkuk İşlemleri

3)E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLECEK BEYANDA İSTENEN BİLGİLER
1) e-Devlet şifresi (e-Devlet şifresi PTT ‘den temin edilir.)
e-Devlet sistemine www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılır.
Giriş yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan Plastik
Poşet Beyanını seçerek beyanname vermeye yönelik hizmete erişebilirsiniz.

2) Beyan yapacak kişi bilgisi
İlk aşamada beyanname vermeye yetkili olduğunuz gerçek veya tüzel kişiyi seçiniz.
Şahsınız adına beyanname verecekseniz, Gerçek Kişi seçerek işlem yapınız.
Tüzel kişi adına beyanname verecekseniz ve söz konusu tüzel kişi adına beyanname
vermeye yetkili iseniz, Tüzel Kişi seçerek beyanname veriniz.

3) Beyan tüzel kişi adına yapılıyorsa, satış noktasının Vergi Kimlik Numarası
Beyanname tüzel kişi adına veriliyorsa, aşağıda açılan kutuya beyanname vermeye yetkili
olduğunuz satış noktasının Vergi Kimlik Numarasını giriniz ve “Devam Et” yazısına
tıklayınız.
Eğer kendi adınıza beyanname vermek için Gerçek Kişi seçtiyseniz, sizden Vergi Kimlik
Numarası talep edilmez. “Devam Et” yazısına tıklayarak ilerleyiniz.

4) Beyan dönemi
Plastik poşetlerin satışını gerçekleştirmiş olduğunuz Ay ve Yıla göre açılabilir menüden
beyan yapmak istediğiniz dönemi seçiniz.

5) Cep Telefonu numarası
Beyan yapan kişinin cep telefonu numarasını giriniz. Bu cep telefonu numarası tarafınıza
tahakkuk oluştuğu zaman tahakkuk numarası ve son ödeme tarihi bilgisinin gönderilmesi
için kullanılacaktır.

6) E-posta adresi
Geçerli bir e-posta adresi giriniz. Zorunlu bir alan olmayıp girilmesi halinde ödemelere
ilişkin bildirim gönderilmesi sağlanacaktır.

7) Satış noktasının adres bilgisi
Öncelikle plastik poşet satışının yapıldığı ili seçiniz. İl seçimini tamamladıktan sonra alt
alanda yer alan kutuya plastik poşet satışının gerçekleştirildiği adresi giriniz. Alanları
doldurduktan sonra “Devam Et” yazısına tıklayınız.

8) Satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin temin yeri bilgisi
Bir sonraki sayfada satış noktası tarafından satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin
nereden temin edildiğine dair bilgileri giriniz.
İlk olarak plastik poşetlerin temin edildiği bölgeyi seçiniz.
Plastik poşetler yurt içindeki bir üreticiden temin ediliyorsa “Yurt İçi” , yurt dışından
ithalat yoluyla geliyorsa “Yurt Dışı” seçeneğini işaretleyiniz.
Poşetler yurt içinden alındıysa, poşetin alındığı yerin “Vergi Kimlik Numarasını”, alındığı
yerin “İlini” ve Temin Edildiği Firmanın Unvanını” ilgili alanlara giriniz.

Poşetler yurt dışından alındıysa, poşetin alındığı “Ülkeyi” seçiniz ve plastik poşetlerin
“Temin Edildiği Firmanın Unvanını” giriniz. Yurt dışından alınan poşetlerde sizden Vergi
Kimlik Numarası talep edilmez.

9) Satış noktasının satmak üzere aldığı poşetlerin birim maliyeti (KDV Hariç)
Satış noktası tarafından alınan poşetlerin birim maliyetini (KDV hariç) ilgili alana giriniz.
Poşetin toplu alış bedeli üzerinden, bir adet plastik poşetin alış bedeli satış noktası
tarafından hesaplanır ve ilgili alana girilir.
İlgili alandaki ilk kutu Lira, ikinci kutu Kuruş içindir. Bir adet plastik poşetin alış bedeli
(KDV Hariç) 9 kuruş olması halinde, ilk kutuya “0” ikinci kutuya ise “09” yazılması
gerekmektedir.

10) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı toplam poşet adedi
Beyan yapılan dönem içerisinde satışı gerçekleştirilen poşet adedini giriniz.

11) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı poşetlerin satış bedeli
(KDV Hariç)
Satış noktası tarafından satışı yapılan plastik poşetin satış ücretini (KDV hariç) ilgili alana
giriniz.
İlgili alandaki ilk kutu Lira, ikinci kutu Kuruş içindir. Bir adet plastik poşetin satış bedeli
(KDV Hariç) 25 kuruş olması halinde, ilk kutuya “0” ikinci kutuya ise “25” yazılması
gerekmektedir.
İlgili alanları doldurduktan sonra “Ekle” yazısına tıklayınız.
Beyan dönemi içerisinde satılan plastik poşetlerin;
• Temin yeri farklı olan,
• Alış fiyatı farklı olan,
• Satış fiyatı farklı olan
plastik poşetlerin bulunması halinde, her bir kaydı ayrı ayrı ekleyiniz.

Tüm plastik poşetlere ilişkin bilgilerinizi ekledikten sonra “Toplam Tutarı Hesapla”
yazısına tıklayınız.
Sistem tarafından Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar gereği ödemeniz gereken “Geri Kazanım Katılım Payı” ve “Gelirler” ayrı ayrı
hesaplanarak poşet adedinize göre ilgili beyan dönemi için Bakanlık Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına yatırmanız gereken toplam tutar hesaplanır.

Girilen bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğinize dair taahhütname metnini onayladıktan
sonra sisteme bilgileriniz kaydedilmiş ve beyan verilmiş olacaktır.

12) Tahakkuk İşlemleri
“Beyan Yapılacak Dönem” alanı içinde bulunduğumuz aktif dönem olarak seçili
gösterilmektedir.
Aktif dönem beyannamesinde tahakkuk edilecek tutarı onaylayıp “Beyan Et” düğmesine
bastığınızda işleminiz tamamlanacaktır. Tahakkukunuz hemen oluşmayacak olup ayın
16’sı itibariyle oluşturulacaktır. Ayın 1’i ile 15’i arasında beyanınızı değiştirebilir veya
iptal edebilirsiniz.
Eğer hata veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız geçmiş dönemler için de beyanda
bulunabilirsiniz. Ancak geçmiş dönem için yapılacak beyanda 2872 saylı Çevre Kanunu Ek
Madde 11’inde tanımlandığı üzere ceza bedeli ödemeniz gerekmektedir. Geçmiş dönem
beyanında tahakkuk edilecek tutarı onaylayıp “Beyan Et” düğmesine bastığınızda
işleminiz tamamlanacaktır ve tahakkuk numarası oluşturulacaktır. İşleminiz
tamamladıktan sonra beyanınızda değişiklik yapamazsınız.
Vermiş olduğunuz beyan doğrultusunda oluşan Tahakkuk Numarasını “Plastik Poşet
Beyanı Sorgulama” hizmetini kullanarak takip edebilirsiniz.
Ödemelerinizi;
• Halkbank Şubelerine,
• Vakıfbank Şubelerine,
• Vakıf Katılım Bankası Şubelerine,
• Ziraat Bankası Şubelerine,
• Ziraat Katılım Bankası Şubelerine,
• PTT Şubelerine,
• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya İlçe
Mal Müdürlüklerine,
“Geri Kazanım Katılım Payı” ödemesi olarak gerçekleştirebilirsiniz.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN VİDEOLU ANLATIM 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN VİDEOLU ANLATIM 

Poset Beyannamesi Kilavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız!

Plastik Poşet Ücreti Ve Beyannamesiyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız!

Kaynak :T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Poşet Beyannamesi ve ilgili konudaki diğer yazılarımız için sitemizin arama butonunu kullanabilirsiniz.

POŞET ÜCRETİ VE POŞET BEYANNAMESİ

 

Ana Sayfa – Newspaper

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik2018 yilina ait belgelerin KDV sinin 2019 yilinda indirim konusu olabilmesi
Sonraki İçerikASGARİ UCRETİN UYGULAMA ALANLARİ İLE CALİSAN İSVEREN VE DEVLETE OLAN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada