YENİ VARLIK BARIŞI ARTIK VERGİLİ (SÜRESİ 31.03.2023’TE SONA ERECEK)

YENİ VARLIK BARIŞI ARTIK VERGİLİ (SÜRESİ 31.03.2023’TE SONA ERECEK) !!!
Yeni Varlık Barışı düzenlemesi 30.06.2022’de sona eren Varlık Barışı’nın devamı değil!!!
Yeni Varlık Barışı’nın amacı tam olarak; gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmek ve vergi ödenmek suretiyle kayda alınmasıdır.
Yurt dışı Varlık Barışı’nda; 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 1,
1 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılacak bildirimlerden yüzde 2,
1 Ocak – 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 3 oranında vergi alınacak!
Yurt dışı Varlık Barışında bildirilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde yurda getirilmesi gerekiyor!
Varlıklar bir yıl bankada tutulursa vergi oranı sıfır olacak.
Yurt içi Varlık Barışı’nda tek bir vergi oranı söz konusu, yüzde 3!
Taşınmazlar için ilk defa tapu harcı ödenmeyecek.
Varlık Barışı kapsamında bildirilen değerler özel fon olarak muhasebeleştirilecek.
Fon hesabına alınan tutarlar 2 yıl işletmeden çekilemeyecek.
Mükellefiyeti bulunmayanlar da yurtiçi varlık barışından yararlanabilecek.
Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılamayacak.
Varlık Barışı kapsamında ödenen vergiler gider yazılamayacak.
Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra varlık barışı bildirim veya beyanlarına ilişkin olarak düzeltme yapılamayacak.
Yeni Varlık Barışı düzenlemesi 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

KAYNAK: https://www.dunya.com/kose-yazisi/yine-yeni-yeniden-varlik-barisi/662673

SMMM YASİN GÜNEY