İŞE İADE DAVASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI NELERDİR?

İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanunu’na Tabi Olması

İş Sözleşmesinin süresiz olması

İşçinin en az altı ay kıdeminin bulunması

Davaya konu olan iş yerinin 30 ya da daha çok işçi çalıştıran bir iş yeri olması

İşveren vekili statüsünde olmamak.

İşe İade Davası Nasıl Açılır? İşe İade Davası Nerede Açılır?

İş sözleşmesi kanunen geçerli bir sebep belirtilmeden iptal edilen veya sözleşmenin iptal edilme sebebinin doğruluğunun kabul edilmediği durumlarda, işten çıkarılan kişiler, işe iade davası şartlarını yerine getirerek işe iade davası açabilirler.

İşe iade davaları (işe geri dönüş davası), işe iade dilekçesi yazılmak suretiyle İş Mahkemeleri’ne açılabilir. Davanın açılacağı mahkeme, iş yerinin bulunduğu yere veya işverenin ikamet ettiği yere bakan İş Mahkemesi’dir. Belirtilen yerde iş mahkemesi yoksa bunun yerine Asliye Hukuk Mahkemelerine işe iade davası açılabilir.

İşe İade Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

İşe geri dönüş davası ya da diğer adıyla işe iade davası açma süresi, işçinin haksız yere işten çıkarılmasının kendisine tebliğ edildiği (fesih bildirimi) tarihten itibaren 1 aydır. Bu süre zarfında kişi işe iade davası açmazsa, kişinin iade hakkı düşecektir. Bu sebeple yasal süreyi geçirmeden dava açmak çok önemlidir.

FATMA ACAR KASIM

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji