KONUMUZ DIŞ TİCARET

dis ticaret
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Dış Ticaret Nedir ?

Evet senenin son hap bilgilerini aslında ticaret ile ilgili çok önemli bilgileri aktarmak için tekrardan masa başına zevkle geçtim   Yine ben yine farklı konular.   Ve bu sefer dış ticaret. Benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi.

Hadi bakalım dış ticarete…Neyin nesi ? Neleri ister bunun muhasebesi ?

Öncelikle tanımından bahsetmek istiyorum…

Ticaret,  üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür.

Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.Dış ticaret bizim ülkemiz için de tüm dünya için de oldukça önemli bir yer tutar.Ekonomimizin canlanmasını biz dış ticaret ile de gerçekleştirebiliyoruz.Fakat dış ticaret konusu oldukça geniş bir mevzuata hakim olduğu için de bendeniz elimdeki mevzuattan yararlanarak sizlere bu birikimlerimi paylaşacağım.

Dış ticaret ise,yabancı ülkeler ile iş  birliği yapılarak mal alım satımının gerçekleştiği piyasa olarak tanımını yapabiliriz.Eğer daha resmi bir tanım istiyorsak şöyle diyebiliriz; “malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.”

Dış Ticaret Politikaları her ülke tarafından bilinmesi gereken önemli kanun ve politikalardır.

Biraz açılımına geçiş yapalım isterseniz.

Gümrük tarifeleri: Devletin, belirli amaçları elde etmek için dış ticarete müdahale etmeden en çok kullandığı araçlardan en başta geleni gümrük tarifeleridir. Malların, ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilerdir. Tarifelerin ekonomi üzerindeki etkileri, fiyat mekanizmasının işleyişine dayanır.

Tarife dışı araçlar: Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemleridir.

Dış ticaret araçlarının bazıları aşağıdaki gibidir:

Miktar kısıtlamaları: Devletin ithalatı doğrudan doğruya belirli miktarla sınırlandırmasına dayanan uygulamaları kapsar. Bunlar, ithalat kotaları, yasaklamalar ve döviz kontrolü gibi önlemlerdir. Fiyat mekanizmasını kaldırıp yerine hükümet yetkililerinin kararlarını geçirdikleri için, kaynak dağılımı açısından oldukça sakıncalı sonuçlar doğurabilirler.

Tarife benzeri faktörler: Bunlar da gümrük tarifeleri gibi ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını artıran, yani fiyat mekanizması yoluyla serbest ticarete müdahale niteliğinde olan önlemlerdir.

Görünmez engeller: Bu önlemler devletin halk sağlığı veya kamu güvenliği gibi nedenlerle çıkartmış olduğu idari, teknik düzenleme veya standartları kapsar. Her ne kadar konuluş amaçları farklı olsa da dış ticareti sınırlandırdıkla ölçüde bir tür dış ticaret engeli niteliği taşırlar. Günümüzde bu tür engellerin sayısında hızlı bir artış ortaya çıkmıştır.

“Gönüllü” ihracat kısıtlamaları: Bunlar ithalatçı ülkenin piyasasını bozduğu gerekçesi ile üretici ülkelerin mal ihracını sınırlandırmaya yönelik kotalardır. İthalat kotalarından farkları, ithalatçı ve ihracatçı ülkeler arasında anlaşmaya dayanması ve karşı tarafın ihracatı üzerine konulmuş olmalarıdır. Bunlara aynı zamanda ihracat kotaları da denir.

İhracatın özendirilmesi: Dış ticaret politikası araçları, her zaman ithalatın sınırlandırılmasına yönelik olmaz. Amaç, bazen ihracatın ya da genel olarak döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi olabilir.

Politikaların açılımları her zaman can sıkıcı olmuştur.Ama açılımları okumadan da malesef geçilmiyor.Ne kadar kısaltılsa da illa ki o terimler tanımsal olmak zorunda 🙂

İhracatın Özendirilmesi;

İhracatın özendirilmesi hem ülkemizin ekonomisi açısından hem de dünya ile ilişkilerimiz acısından oldukça güzel gelişmelerdir.

Öncelikle;

Gelir düzeyimiz artar.

Daha sonra  iki ülke arasında uluslar arası ilişkilerimiz hızlanır.Güzel ilişkiler ile dostluklar kazanılabilir.

Peki sürekli bahsediyoruz EXİM BANK Nedir ?

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programları ile desteklemektedir.

Exim bank ihracat yapan firmaları birbiri ile buluşturan ve oldukça önemli olan bir kuruluştur.İhracatın kurumsallaştırıldığı tek yer EXİMBANK’tır.

Eximbank’ın sağladığı kredileri dört ana başlıkta toparlayabiliriz.

Biraz göz gezdirelim…

Kısa vadeli ihracat kredileri

Özellikli krediler

Döviz kazandırıcı

İslam kalkınma bankası destekli krediler olmak üzere dört ana başlık altında toparlanabilir.

Buraya kadar hem politakaları biraz görmüş olduk hem de Exim Bankı hatırlamış oldukDiğerlerini atladım.Çünkü üstadlarım ve arkadaşlarım konularımız çok mevzuat geniş.Ben istiyorum ki bir yazıda bunları anlatırsam hepsi karışır ama önemli yerleri vurgularsam kalıcı olur.Amacım tamamen bundan ibaret. 🙂 Hap bilgiler kalıcı bilgidir.Unutmak için,sıkılmak için değil bilgilenmek içindir.Bazı paragrafları ne kadar kısaltırsak kısaltalım mevzuat kurallara bağlıdır elimizden ancak bu gelmektedir 🙂

Hepinize esenlikler diliyor ve sağlıklı huzurlu bir sene diliyorum.Mutlu seneler :))

 

Saygılarımla,

Selda KURTOĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji