2022 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 122,93 olarak belirlenmiştir.
Dayanak: 24/11/2022 tarih ve 32023 sayılı resmi gazete
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji