2016 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ HK SGK Duyurusu

2016 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ
2016 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DUYURU
2016 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27
nci maddesi ile 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari
ücretin işverene maliyetinin azaltılması hususunda devlet desteği verilmesine ilişkin
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde uyarınca 1/1/2017 tarihinden önce
tescil edilmiş olan işyerleri ile yine 1/1/2017 tarihinden sonra tescil edilen/edilecek
olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için işverenlerine asgari ücret desteği
verilmektedir.
Bununla birlikte, anılan Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş olup
işverenlerimizin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları
asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı
ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim,
Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.
Bu bağlamda, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında sigorta primleri
ertelenmiş olan işyerlerinden, bu aylarda borç tahakkuku kalmayanlara hak ettikleri
asgari ücret destek tutarlarının mahsubu mümkün olmadığından, 2016/Aralık ayı ile
2017 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin hak ettikleri asgari ücret destek tutarlarının
mahsubu 2017/Mart ayına ilişkin prim borçlarına yapılmıştır.
Dolayısıyla, ilgili aylarda asgari ücret desteğini hak edip mahsup işlemi
yapılamayan işverenlerimizin, 2017/Mart ayı sigorta prim borcu, 2016/Aralık ayı ile
2017 Ocak ve Şubat ayları asgari ücret desteği düşüldükten sonra bankaya
yansıtılmıştır.
İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikSİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE TAHSİLİ
Sonraki İçerikMuhasebeciler, Mali Müşavirler Bu soruları Kendinize ya da bağlı olduğunuz oda veya Turmob Yöneticilerine Sordunuz Mu?
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy