E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ

E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ
E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ

E-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.

“Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkilidir.”

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA