13.6 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler HİLAL BİLADA

Etiket: HİLAL BİLADA

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM

Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08”...

E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ

E-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza...

E-ADİSYON UYGULAMASINA DÂHİL OLMA VE BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına...

SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK KURULUŞLARI E-FATURAYA GEÇME ZORUNLULUĞU

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp...

BA BS Bildirimi Hakkında Elektronik Faturalar için güncellenmiş Yeni Tebliğ

      Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.” Bir kişi veya kurumdan...

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

VERGİNİN KONUSU, VERGİ DEĞERİ VE MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ     Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer...

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI

Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak da dikkate alınmaktadır. Faydalı ömürleri dikkate alınmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV...

FATURA DÜZENLEME SINIRI 

2021 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak açıklandı.VUK Genel Tebliğ’deki ilgili tutar 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir. Fatura Düzenleme...

2021 YILI YURTDIŞI BORÇLANMASI

YURTDIŞI BORÇLANMA ŞARTLARI Türk  vatandaşı olması gerekmektedir.. Türk vatandaşlığından çıktıysanız Türk vatandaşlığında geçen çalışma sürelerini ve ev hanımlığı sürelerini borçlanabilirsiniz. Mavi kartlılar için de...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER