8.4 C
Turkey
KISA BİR REKLAM ARASI :)
Ana Sayfa Etiketler HİLAL BİLADA

Etiket: HİLAL BİLADA

TASDİKE TABİ  DEFTERLER

TASDİKE TABİ  DEFTERLER  VUK’NU  VE  TKK’YA GÖRE  BELİRLENMİŞTİR.BUNLAR;1.VUK’NA GÖRE TASDİK  EDİLECEK  DEFTERLER     VUK’nu  182-225  maddeleri  uyarınca tasdike tabi yasal defterlerimiz;Yevmiye defteri  ,Envanter  defteri,Bilanço  defteri,İşletme ...

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI

Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak da dikkate alınmaktadır. Faydalı ömürleri dikkate alınmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV...

2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar...

2022 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMALERİ                                        132,30...

BASİT USUL KAZANÇ VE HADLERİ

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler  (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine...

2022 YILI GELİR VERGİSİNDE UYGULANACAK OLAN HADLER

2022 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun; a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN BİLGİLER

SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASIMEVCUT İŞVERENLER :**01.10.2021 Tarihinden İtibaren Takip Eden Üç Ay İçinde,YENİ SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYAN İŞVERENLER: **Sigortalı Çalıştırmaya Başladığı Tarihi Takip Eden Aydan İtibaren Üç...

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM

Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08”...

E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ

E-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER