Ana Sayfa Etiketler HİLAL BİLADA

Etiket: HİLAL BİLADA

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI   EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları...

MUHASEBE MANİPÜLASYONU

MUHASEBE  MANİPÜLASYONU Muhasebe Bilenler Topluluğunda bulunan meslektaşlarıma bu makalemde muhasebede manipülasyonun ne olduğunu ,amaçlarını ve yöntemlerini  kısaca anlatmaya çalışacağım. Firmaların tarafından yapılan manipülasyonlar genel olarak sınıflandırıldığında...

ÇEYİZ  HESABI  AÇTIRAN GENÇLERİMİZE  DEVLET  KATKISI

ÇEYİZ  HESABI  AÇTIRAN  GENÇLERİMİZE  DEVLET  KATKISI Merhaba  MBT ailesi, devletimizden evlenmek isteyen herkesi mutlu edecek haberler almaktayız.Genç arkadaşlarımızdan, çeyiz hesabı açtıranlara devlet katkısı ile birikimlerimiz...

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Götürü gider uygulamasından yararlanabilecek olan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.Bunlar; İhracat, • Yurt dışında inşaat, • Yurt dışında onarma, • Yurt dışında montaj ve teknik hizmetler, • Uluslararası taşımacılık, faaliyetinde  bulunan dar mükellefiyet...

SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE GÖSTERİLEN NAKİT İSKONTALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE GÖSTERİLEN NAKİT İSKONTALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Satışlarla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her  türlü iskontoları Gelir Tablosunda bulunan  611 Satış İskontaları hesabında...

ERKEN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ERKEN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Vadeli bir satıştan doğan  alacağın  vadesi  gelmeden  önce ödenmesi halinde satıcı tarafından  belirili bir oranda yapılan indirim yani diğer bir ismiyle...

HİZMET  VERGİSİ  BEYANNAMELERİ

HİZMET  VERGİSİ  BEYANNAMELERİ BANKA  VE  SİGORTA  MUAMELELERİ   VERGİSİ  BEYANNAMESİ(BSMV) 6802 sayılı  Gider  Vergileri Kanununun 28. Md. de, “ Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarih ve 3226 sayılı...

01.01.2019 – 31.12.2019 SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI VE İŞVERENE MALİYETİ

SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA BRÜT ÜCRET 2.558,40 TL GÜNLÜK ÜCRET 85,28 TL SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) 191,88 TL GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.366,52 TL GELİR VERGİSİ(15%) 354,98 TL DAMGA VERGİSİ(07,59%) 19,42 TL KESİNTİLER TOPLAMI 566,28 TL NET KAZANÇ 1.992,12 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88...

MESLEK MENSUPLARININ YAPTIKLARI GÖREVLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

Merhaba , Muhasebe  Bilenler  Topluluğu  üyeleri , başta  bu  grup  içinde  bulunan  meslektaşlarımız olmak  üzere ve  bu  grubun içinde bulunamayan  tüm  meslektaşlarımızın  yapması  gereken...

TASDİKE TABİ  DEFTERLER

TASDİKE TABİ  DEFTERLER  VUK’NU  VE  TKK’YA GÖRE  BELİRLENMİŞTİR.BUNLAR; 1.VUK’NA GÖRE TASDİK  EDİLECEK  DEFTERLER      VUK’nu  182-225  maddeleri  uyarınca tasdike tabi yasal defterlerimiz; Yevmiye defteri  , Envanter  defteri, Bilanço  defteri, İşletme ...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER