DİĞER ÜCRETLİLERDE VERGİ VE SGK. UYGULAMASI FARKLI MI?

Mbt.nin Değerli Üyeleri,

Gelir vergisi Kanunun 61 maddesinde ücreti= İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve

ayınlar ile sağlanan para ile temsil edilebilen menfaatlerdir olarak tarif etmiş ve aynı yasanın 63. Maddesinde gerçek ücreti işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaat toplamından bazı indirimler (kanuni kesintiler, emekli sandıkları ve sgk.

Primleri,engellilik ind,sendika aidatları gibi) yapıldıktan sonra safi tutarının belirleneceğini belirtmekte 64. Maddesinde ise Basit usulde tespit edilen hizmet erbaba yanında çalışanları, Özel hizmetlerde

çalışan Şöforları,Özel inşaatlarda çalışan inşaat işçilerini,

Gayrımenkul Sermaye İradı sahibi yanında çalışanları diğer ücretli olarak tanımlamış ve bunların safi ücretlerinin takvim yılı başında geçerli olan ve sanayii kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25 i olacağını belirlemiş ve bu durumda bir diğer ücretli 2018 takvim yılı için 2.029.50*12=24.354*%25=6.088.50 V.Matrahı *%15=913. Tl G.

vergisi olarak ödenmiş bu tutar diğer ücretliler için 2019 yılında ise 2.558.40*12=30.700.80*%25=7.675.20 V.matrahı ve vergiside

1.151.28 Tl. olmuştur. 64. Maddeden de anlaşılacağı gibi diğer ücretlinin ücret olarak almış olduğu para,ayın,menfaat ne kadar olursa olsun o yıl için uygulanan asgari ücretinin yıllık brüt tutarının

%25 i vergi matrahı olarak belirlenecek; Ancak uygulama da Sgk.primine esas kazanç matrahının Gelir vergisi Kanununun 64. Maddesine göre değil 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 79. Maddesiyle başlayan Prim alınması

zorunluluğu ve 80 maddesinde belirlenen Prime esas kazançlardan oluşacağı belirtilmiştir. Örneğin aylık 3.600.Tl ücret alan bir özel inşaatta çalışan bir diğer ücretli tabir edilen işçinin Sigorta Primine esas kazancının vergi matrahı olan asgari ücretin 2.558.40Tl. den değil almış olduğu gerçek ücretin yani 5510 Sayılı Kanunun 3.

Maddesinin 12 fıkrasında belirtilen ücret kavramının nelerden oluştuğu ve brüt ücret tarifinden yola çıkarak 3.600.Tl.nin 5510 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre SPEK olarak beyan edileceği bunun aksi halinde ise 5510 Sayılı yasanın İdari para cezaları başlıklı 80.

 

Maddenin 3.fıkrası uyarınca idari para cezası kesileceğini düşünüyorum.

Ayrıca; Her ne kadar Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden

ücretliler ile birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki

işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2018 yılı için bu tutar 34.000 TL’yi aşan mükellefler, ücretlerinin tamamını (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) beyan edilip edilmeyeceği konusunda bazı tereddütler oluşmuşsa da diğer ücretler olarak geçen ve tevkifata tabi olmayan ücretlerin beyan edilmeyeceği diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği açıktır. Yazımda sadece düşüncelerimi beyan ettim,

Bilmediğim veya gözden kaçırdığım farklı bir uygulama olması halinde yorum yapılmasını ve bu yorumu da paylaşacağımı bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Mustafa Günşen