BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı

BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı
BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı
BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yayınladığı 21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı Kararı ile 01.11.2022 tarihinden itibaren Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.
Söz konusu rakamlar 1.10.2022 –31.10.2022 tarihleri arası kullanımlar için 15 Milyon ve %10 olarak uygulanacaktır.
Bankalar TL kredi kullandırımı için 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinin 10389 sayılı Karar ile değişik son halini talep edeceklerdir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ