YAZILI YAPILMASI ZORUNLU OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİ

YAZILI YAPILMASI ZORUNLU OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİ  

Bazı iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundadır.

‘ Takım sözleşmesi,

‘ Çıraklık sözleşmesi,

‘ Deneme süresi olan iş sözleşmeleri,

‘ Bir yıldan fazla süreli belirli iş sözleşmeleri,

‘ Basın İş Kanunu uyarınca gazetecilerin iş sözleşmeleri,

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu olup, ayrıca işverenin ve işçinin ad ve kimlikleri, yapılacak iş, işyerinin adresi, süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, hizmet akdinin yapıldığı gün ve tarafların imzalarının bulunması gerekmektedir. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.