e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler;
tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

Saygilarimla,
SMMM EDA OKÇU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji