Mali Musavirler Ucret Tarifenize Sahip Cıkmak ister misiniz

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Mali Musavirler Ucret Tarifenize Sahip Cıkmak ister misiniz?

Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2019 yılında hedeflediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Gelelim yazımızın konusuna;

Biliyorsunuz 31.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de asgari ücret tarifemiz yayımlandı ve asgari ücrete yaklaşık % 26 oranında zam yapılmışken maalesef bizim ücret tarifemizde zam oranı yaklaşık %15 civarında gerçekleşmiş oldu. % 15 oranında zam yapılması hiç yoktan iyidir diye düşünebiliriz ama tarifeyi incelediğimizde maalesef geçen seneki tarifeye ve bu sene yeni gelen uygulamalara göre meslektaşlarımız bana göre ciddi bir hak kaybı yaşamış gibi görünüyor. Bunu aşağıda detaylı olarak aktaracağım ama gelin önce ücret tarifemiz nasıl yayınlanır kısaca ona bir yer verelim.

3568 sayılı yasamızın 46. maddesine göre her odanın yönetim kurulu, bir tarife hazırlayarak birliğe gönderir. Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini göz önüne alarak uygulanacak tarifeyi hazırlar ve Maliye Bakanlığı’na gönderir. Maliye Bakanlığı’da tarifeyi aynen veya gerekli gördüğü değişiklikler ile tasdik eder ve Resmi Gazete’de yayımlanarak tarifemiz yürürlüğe girer.

Gördüğünüz gibi oda yönetim kurulları tarifeyi hazırlıyor, birlik yönetim kurulu hepsini derleyip son halini veriyor ve Maliye Bakanlığı’na gönderiyor. Yani tarifenin hazırlanış sürecinde odalarımız ve Türmob bu işin bir fiil içinde yer alıyorlar.

Tarife önceki yıllara göre bazı yenilikleri de beraberinde getirmiş bulunuyor. Defter beyan sistemi uygulamasına zorunlu olarak dahil olan basit usul kapsamında defter tutan mükelleflerden alınacak ücret, tarifede yerini almış. Bunun yanında “Meslek odası kayıt işlemleri” ile “Sanayi Sicil Cetveli” hazırlama gibi işlemlerin de tarifede ücretlendirildiğini görüyoruz. Bana göre en önemlisi ve gördükten sonra bu zamana kadar acaba nasıl düşünülemedi dediğim ise; “Müşterinin engelli olması durumunda tarifede yer alan ücretler ilk iki yıl %25 indirimli olarak uygulanır.” maddesi.

Tarifede dikkat çeken bir başka konu ise, kuruluş ve değişiklik işlemlerinde SMMM ve YMM’ler için belirlenmiş ücretlerdeki farklılıklar. Tarifeye göre bir anonim şirket kuruluşunda SMMM’nin alacağı ücret 823-TL iken, aynı kuruluş işlemi için YMM’nin alacağı ücret1.243-TL. Yine tarifeye göre birleşme ve bölünme ücreti SMMM için sırasıyla; 1.700-TL ve 2.000-TL olarak belirlenmişken bu ücretler YMM’ler için yine sırasıyla 5.959-TL ve 9.935-TL olarak belirlenmiş durumda. YMM’lerin bu işler için yaptıkları farklı bir şey mi var bilmiyorum ama eğer yok ise ücretlerin arasındaki uçurumu sizlerin takdirine bırakıyorum.

Gelelim tarifenin bizler için en önemli kısmına daha doğrusu bir önceki yıla göre yapılmış en önemli değişikliğine. Biliyorsunuz Maliye Bakanlığı yayınlanan taslaklar ile e-defter kapsamındaki mükelleflerin sayısını artırmayı planlıyor. Bağımsız olarak büro işleten bir mali müşavirin e-defter kapsamındaki mükelleflere vereceği hizmetin zorluğu da ortada. Sanıyorum bugün klasik büro faaliyetini yürüten bir mali müşavir bürolarında öyle çok da fazla e-defter mükellefine hizmet verebilecek durumda değil. Bu hizmeti adamakıllı verebilmesi için sistemini buna göre kurmalı ve buradan hareketle de ücretini buna göre dişe dokunur olacak şekilde istemelidir.

Yine hepinizin bildiği gibi bu sene işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler zorunlu olarak defter beyan sistemine dahil olmuş durumdalar. 2019 yılından itibaren işletme defterlerinin meşakkati önceki yıllara göre biraz daha fazla olacak haliyle ücreti de ona göre güncellenmeli.

Geçtiğimiz yıl defter beyan sistemine zorunlu olarak geçen Serbest Meslek Erbabı olan mükelleflerin sözleşmelerini E-Birlik sistemine girdiğinizde ücreti; tarifenin notlar bölümünde yer alan “3.9- E-defter tutacak firmalarda tarifede yer alan ücretlere % 50 ilave edilir.” maddesinden hareketle tarifede yer alan ücretin %50 artırılmış hali oluyordu. Bu sene yayınlanan asgari ücret tarifesinde ise ne olduysa bilmiyorum bu maddeyi kaldırmışlar. Yani artık E-defter tutacak firmalarda (ki geçen seneki serbest meslek defterleri için yapılan uygulamayı düşündüğümüzde buna bu seneki işletme defterlerini de katabiliriz.) tarifede yer alan ücretin %50 artırılmış hali uygulanamayacak. Haliyle pratikte e-deftere geçen firmalarda ve zorunlu olarak defter beyan sistemine geçmiş olan firmalarda bir ücret artışından söz etmemiz maalesef mümkün görünmüyor.

Peki 3568 sayılı kanunun 46. maddesine göre tarifeyi hazırlamak odaların ve Türmob’un görevi ise neden bu % 50 oranındaki artış maddesi tarifeden çıkarıldı. Yoksa kanundaki yetkisinden hareket ile Maliye Bakanlığı mı yaptı bu değişikliği? Eğer öyle ise bizim yöneticilerimiz neden buna izin verdi?

Şimdi acaba kendilerine sorsak; “Bu zaten asgari tarife siz istediğiniz ücreti alabilirsiniz” mi diyecekler? Yoksa zaten nasılsa asgari ücret tarifesine uyan yok çok da dikkat çekmez mi diyecekler? Asgari ücret tarifesine uyan yoksa bu konuda da odalar ve Türmob’un disiplin mekanizmalarını işletmeleri ve muhasebe ücretlerini disiplin altına almak için çalışmalar yapması gerekmez mi? Yoksa odalar ve Türmob zaten ekonomik olarak sıkıntılıyız bir de esnafın üzerine muhasebe ücretlerini fazla olarak bindirmeyelim, bizim meslektaşlar üzerine yüklenen angaryalara alışkındır seslerini çıkarmazlar mı dediler?

Ne dediler ne yaptılar bilmiyoruz ortada da bir bilgilendirme maalesef yok, maalesef meslektaşlarımızın bu yaşanan haksızlığa ses çıkardığı da yok. Düşünün ki meslektaşlarımız direk ceplerini, kendi geleceklerini ilgilendiren bir konuya kafa yormaları gerekirken; poşetlerden alınan ücretleri ve bunun nasıl beyan edileceğini düşünür haldeler.

Değerli meslektaşlarım bizim mesleğimize ve ona bağlı ücret tarifesine sahip çıkmaktan başka çaremiz yok. Bizler tarifemize sahip çıkar yaşadığımız bu hak kaybı konusunda gündem oluşturmayı başarabilirsek bizi yönetenler de yaptıkları hatayı fark edeceklerdir. Bu sene inisiyatif alıp tarifede olmamasına rağmen geçen senelerde olduğu gibi e-defter ve defter beyan kapsamındaki müşterilerimize gerekli artışları yapmalı ve mümkünse hemen yoksa bir sonraki sene bu yanlışlığın giderilmesi için yöneticilerimiz üzerinde baskı oluşturmalıyız.

Emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl dilerim.

Hasan Volkan ÇEVİK
Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji