EVLENEN KADIN İŞÇİNİN BU NEDENLE İSTİFA ETMESİ DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

Evlenen Kadın İşçinin Evlilik nedeni ile Kıdem Tazminatı alarak işten ayrılmak istemesi durumunda ihbar öneli durumu ;

Bazı Sosyal Güvenlik Müşavirleri ,İnsan Kaynakları Yöneticileri ,Personel Müdürleri ,Muhasebe ve İdari İşler Müdürleri de ısrarla evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı istediği zaman karşılarına ihbar öneli kozunu ileri sürüyorlar.

Böyle bir durum işçi ve işveren arasında anlamsız tartışmalara neden olmaktadır.

Konuyla ilgili birçok görüş ortaya atılmaktadır.

Uygulamada iş müfettişleri ve yargı kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle iş sözleşmesini feshederken herhangi bir bildirim süresi verilmesine gerek bulunmadığı kabul edilmektedir.

HALA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 1475 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 14.MADDESİ KONUYU AÇIKLIYOR.

1475/14. maddesinde “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

NET olarak;

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde hiçbir baskı altına alınmadan kendi isteği ile iş akdini sonlandıracağını işverenlere belirtmektedir.

YARGITAY KARARLARI DA BU YÖNDEDİR

Yargıtay, bir Kararı’nda, “dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.”

Yargıtay “İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiden işveren ihbar tazminatı talep edemez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde fesheden kadının işyerinden ayrılmasından sonra başka bir işe girmesi onun kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden kadından işveren ihbar tazminatı isteyemez.

EVLİLİK CÜZDANI YETERLİ

Çalıştığı işyerinde muhatabı olan işverene dilekçe yazarak ekine evli olduğunu gösteren evlilik cüzdanı fotokopisini ekleyerek ilgili birime müracaat edecektir. Müracaat edeceği süre evlendiği süreden itibaren bir yılı aşmayacaktır.

 

ANLAŞMALI BOŞANMALARDA İŞVEREN KIDEM TAZMİNATINI GERİ ALIR

Burada özellikle altını çizmek isteğimiz bir konuda kadın işçinin anlaşmalı boşanma yaparak, tekrar eski eşi ile evlilik akdine dayanarak kıdem tazminatı istemesi halinde, işveren tarafının bunu ispat etmesi ile ödenen kıdem tazminatını geri alabilir.

EVLENEN KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALARAK YENİ İŞE GİRMESİNDE ÖDENEN TAZMİNAT GERİ ALINMAZ

Evlenen kadın işçi evlilikten doğan kıdem tazminatını alarak, bir başka firma da çalışmaya başlaması halinde işverenin ödediği kıdem tazminatını geri isteme hakkı Yargıtay kararları ile ortadan kaldırılmıştır. Yani evlenen kadın işçi tazminatını alarak ayrıldıktan sonra rahatça başka bir iş yerinde tekrar sigortalı olarak çalışabilir.

 

S.M. Mali Müşavir

Özgür KAPLAN

kaplanacn@gmail.com

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji