GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik

GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik
GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik

GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik

 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15 oranında stopaj yapılacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-2.pdfhttps://

Saygılarımla;

Fatma Acar KASIM