2018 YİLİ ASGARİ ÜCRET VE MALİYETİ

asgari ucret

        2018 YILI ASGARİ ÜCRET
        (01.01.2018-31.12.2018)

Brüt Ücret                      : 2.029,50 TL

SGK İşçi payı %14          : 284,13 TL

SGK İşçiİşs. Payı %1       : 20,30 TL

Gelir Vergisi %15            : 258,76 TL

Damga Vergisi%0,00759 : 15,40 TL

Agi Dahil Ücret             : 1.603,12 TL (bekar ve çocuksuz işçi)

 

2018 YILI İŞVERENE MALİYETİ (Teşviksiz ve Teşvikli)

Asgari Ücret                  : 2.029,50 TL

SGK İşv.payı %20,5       : 416,05 TL (teşviksiz)

SGK İşv.İşs.payı %0,02 : 40,59 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ : 2.486,14 TL

 

Asgari Ücret                               : 2.029,50 TL

SGK İşv.payı %15,5                   : 315,57 TL (%5 teşvikli)

SGK İşv.İşs.payı %0,02              : 40,59 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ : 2.384,66 TL

Saygılarımla,