Maliyet Muhasebesi ve Çeşitleri

maliyet muh
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Maliyet Muhasebesi ve Çeşitleri

 

Muhasebe derslerinin belki de en çok dikkat edilmesi gereken ve staja başlama sınavlarında karşımıza çıkan en önemli bölümden birisi Maliyet Muhasebesi.Eee o halde bir hap bilgiden fazlasını da hak ediyor demektir.Hak ediyorsa biz de başlayalım 🙂

Ama her zamanki gibi öncelikle tanımından başlamak ve sonradan inceleyip sık dokumamız gerekiyor.Tanım şart…

Eğitim bilimleri dersi gördüğümde bir kural vardı basitten karmaşığa ilkesi.Muhasebe de öyle aslında.Basitten Karmaşığa.Kolaydan Zora bu iki ilke bu alan için tam oturuyor aslında.Ben de yazılarımda önce basit sonra da zorlaştırma taraftarıyım… 🙂 O zaman keyifli bilgilenmeler diliyorum şimdiden. 🙂

 

Maliyet muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalıdır..

Maliyet muhasebesi daha çok maliyet işlemlerinin yapıldığı firmalar da görüldüğü gibi incelemeler ve belirlenmesinde de oldukça yararlıdır. FİFO, LİFO gibi yöntemlerle stokları bulabileceğimiz gibi işlemlerini de tutabiliriz. Bu alan da bu yüzden oldukça önemlidir bizim için.

Gider Hesapları: Bu hesaplar, dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği ve borçlarına kaydedildiği hesaplardır. Gider hesaplarına yapılacak kayıtlara ilişkin olarak düzenlenecek muhasebe fişlerinde gider yerleri ve gider çeşitleri hesaplarına ait numaralar birlikte yazılır.

Gider Yansıtma Hesapları: Bu hesaplar, “fiili maliyetlerin” uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Fark Hesapları: Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği hesaplardır. Fark hesapları borç ve alacak kalıntısı verebilir.

70-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları: Bu grupta yer alan hesaplar genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesinin istenmesi durumunda, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıların kurulmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

71-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katılan ve hangi mamulden ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını kapsar.

72-Direkt İşçilik Giderleri: Bu grup bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya verilebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

73-Genel Üretim Giderleri: Bu grup işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

74-Hizmet Üretim Maliyeti: Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.

Evet görüldüğü üzere yine tanımlar yine kodlamalar. Ama her zaman dediğim gibi mevzuatımız böyle. Okulda öğrendiğimiz kitaplarda üstüne basa basa kalemlerle çizdiğimiz noktalar burada da karşımıza çıkmakta biz istediğimiz kadar notlarımızı kısaltsak ta karşımıza illa ki çıkacak. Kurtuluşumuz yok yani 🙂 Üniversitede yeşil kaplı defterime tuttuğum noktaları sizlerle paylaşmak çok keyifli oluyor.

Sayenizde şimdiden staja hazırlanıyorum. 🙂

 

Saygılarımla,
Selda KURTOĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji