2019 Yılı Acılısından Hemen Sonra Hesaplarında Bu değişikliği yapmayan sıkıntı yaşar

Değerli Dostlar;

2019 Yılı için hazırlıklarımızı yavaştan yapmaya basladık bile, defterler tasdik edildi, diğer ayarlamalar yapılıyor ve yeni yıl yakın zamanda Muhasebe Programlarımızda da 2019 Yılı Devirleri yapılıp varsa hesap planlarımızda revizeler yapılarak yeni yıla başlayacağız.

İşte bu yazımda tam bu yeni yıl revizelerini yaparken dikkate almanız gereken önemli bir uygulama ile alakalıdır. Bunu yapmayan da muhtemelen sıkıntı yaşayacak 🙂 Baştan uyarmış olayım istedim.

Konumuzun içeriği şöyle:

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre daha önce ekranda göründüğü ve bildiğiniz gibi 102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırına tamamını aktarıyor ve beyannameye devam ediyorduk. Gelir İdaresi Başkanlığından gelen duyuruya göre Ocak 2019 Beyannamelerinden başlamak üzere (Subat 2019 da Beyan edeceğimiz) bu bölüme 3 yeni ek yapıldı. Bunlar:

  • 108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV
  • 109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
  • 110 – İthalde Ödenen KDV

Maliye Bakanlığının bu arzusunun temelinde neyi hedeflediği hakkında bir açıklama beklediğimizi belirtelim (Çünkü bunları zaten sorumlu sıfatıyla beyan ediyoruz, İthalat işlemlerini de gümrükten alabilirler) ama biz yine de önlemimizi alalım. Yıl sonu devir işlemleri ve açılış ile yeni yıla kayıt işlemlerinden önce hesap planında bu değişikliğin yapılarak başlanması beyan aşamasında sıkıntı çekilmemesi açısından önem arz etmektedir.

Her yiğidin (Bu Mesleği icra eden Kadın Erkek herkes benim gözümde yiğittir 🙂 ) Bir yoğurt yiyişi olsa da, her firmanın kendi özelliklerinde alt hesapları farklı şekilde oluşturulabilinse de Genel olarak şöyle bir düzen basit haliyle bizleri kurtarabilir.

191 İndirilecek K.D.V.

  • 108 Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV

191.108.01 %1 İndirilecek K.D.V. (Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen)

191.108.08 %8 İndirilecek K.D.V. (Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen)

191.108.18 %18 İndirilecek K.D.V. (Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen)
Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV (Bu satıra, yurt içinden yapılan alımlarda KDV tevkifatı uygulanmaksızın satıcının hesapladığı verginin tamamının gösterildiği faturalardaki KDV tutarları yazılacaktır)

191.109  Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

191.109.01 %1   İndirilecek K.D.V. (Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen)

191.109.08 %8   İndirilecek K.D.V. (Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen)

191.109.18 %18 İndirilecek K.D.V. (Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen)
(Bu satıra, tam tevkifat kapsamında yurt içinden yapılan alımlar ve yurt dışından hizmet ithali nedeniyle hesaplanan verginin tamamının alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemler ile kısmi tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır)

191.110 – İthalde Ödenen KDV

 191.110.01 %1   İndirilecek K.D.V. (İthalde Ödenen)

191.110.08 %8   İndirilecek K.D.V. (İthalde Ödenen)

191.110.18 %18 İndirilecek K.D.V. (İthalde Ödenen n)
İthalde Ödenen KDV (Bu satıra, ithal edilen mallar nedeniyle gümrükte ödenen KDV tutarları yazılacaktır)

Özetlemek Gerekirse;

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 – İthalde Ödenen KDV
İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Duyurması Bizden Olsun.

Sonra Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum olmasın 🙂

Saygılarımla;
Mali Müşavir
Serkan ATASOY