PİYASA DEĞERİ MAKUL PİYASA DEĞERİ TAKDİR EDİLMİŞ DEĞER TEMEL PİYASA DEĞERİ PARÇALI DEĞER ARTIK DEĞER İŞLETME VEYA FİRMA DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ MAKUL PİYASA DEĞERİ TAKDİR EDİLMİŞ DEĞER TEMEL PİYASA DEĞERİ PARÇALI DEĞER ARTIK DEĞER İŞLETME VEYA FİRMA DEĞERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
PİYASA DEĞERİ (MARKET VALUE): Bir varlığın piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenen değeridir.
MAKUL PİYASA DEĞERİ (FAİR MARKET VALUE): Bir mal veya hizmetin satmaya rıza gösteren satıcıdan, almaya istekli alıcıya geçtiği fiyat düzeyini ifade eder.
TAKDİR EDİLMİŞ DEĞER (APPRAİSED VALUE): İşleyen teşebbüs değeri ve kaynaklardan katma değer yaratan bir kurum olarak bir şirketin ekonomik değerini ifade etmektedir.
TEMEL PİYASA DEĞERİ (BASE MARKET VALUE): Bir grup menkul kıymetin belirli bir andaki ortalama piyasa fiyatı anlamında kullanılmaktadır.
PARÇALI DEĞER (BREAKUP VALUE): Bir şirketin bütün varlıklarının ayrı ayrı satılması sonucunda, elde edilen değerler toplamı anlamında kullanılmaktadır.
ARTIK DEĞER (RESİDUAL VALUE): Bir varlığın satın alma maliyetinden, birikmiş amortismanların düşülmesi sonucunda elde edilen değerdir.
İŞLETME VEYA FİRMA DEĞERİ (FİRM VALUE): İşletme veya firma değeri, şirkete finansman sağlayan öz kaynak ve yabancı kaynak sahiplerinin işletme üzerindeki haklarının değeridir.
SMMM STAJYERİ BAHRİ KABATAŞ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji