RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILIR MI?

RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILIR MI ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILIR MI ?

Rapor ; Bir doktor veya doktorlar kurulunca verilen ve hastalığın tanısını, hastanın durumunu, dinlenmesi gerekip gerekmediği gibi durumları belirten yazıdır.
Çalışanlar rapor aldıklarında belli bir süre iş yerlerinden uzak kalmaktadırlar. Bu da işyerinde işlerin aksamasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda işverenler ya rapor alan çalışanın işlerini mevcut çalışanlar arasında paylaştırır ya da rapor süresince geçici bir çalışan alabilir.

Genel olarak bilinen raporlu işçilerin işten çıkarılamayacağıdır.Tabi ki bu durumunda istisnaları vardır. Raporlu işçinin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı rapor süresi ile ilgilidir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinde bu süre belirtilmiştir. Raporlu işçilerde, işverenin bildirimsiz fesih hakkı; işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar bildirim sürelerini 6 hafta ve kesintisiz olarak aşmasında doğar.
İhbar Bildirim Süreleri ;
Hizmet Süresi Bildirim Süresi
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 Hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 Hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 Hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 Hafta

İhbar Bildirim Süreleri kıdeme göre bu şekildedir. Raporlu işçiler çalışma süresine göre bu sürelere ek olarak kesintisiz 6 hafta daha fazla rapor alırlarsa işverenin kıdem tazminatını ödemek koşulu ile çalışanın işine son verme hakkı vardır.
Hizmet Süresi Bildirim Süresi
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 Hafta + 6 Hafta = 8 Hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 Hafta + 6 Hafta = 10 Hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 Hafta + 6 Hafta = 12 Hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 Hafta + 6 Hafta = 14 Hafta
Burada dikkat edilmesi gereken nokta raporun kesintisiz olmasıdır.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Biray Serbesy GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji