CALİSMA İZNİ OLMAKSİZİN CALİSAN/CALİSTİRİLAN YABANCİLAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ 2020

CALİSMA İZNİ OLMAKSİZİN CALİSAN/CALİSTİRİLAN YABANCİLAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ 2020
CALİSMA İZNİ OLMAKSİZİN CALİSAN/CALİSTİRİLAN YABANCİLAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ 2020

CALİSMA İZNİ OLMAKSİZİN CALİSAN/CALİSTİRİLAN YABANCİLAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ 2020

 

İDARİ PARA CEZASI    CEZA MİKTARI 
GEREKTİREN FİİLLER            2020 (TL)
(01.01.2020-31.12.2020)
(6735 SAYILI KANUN)

 

1)Çalışma İzni Bulunmayan
Yabancıyı çalıştıran        10.812
işverenlere her bir
yabancı için
2)Çalışma izni olmaksızın         4.323
bağımlı çalışan yabancıya
3)Çalışma izni olmaksızın 

         8.650

bağımsız çalışan yabancıya
4)Bildirim yükümlülüğünü
süresinde yerine          719
getirmeyen yabancı ve
yabancı çalıştıran işverenler
her bir yabancı için

 

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

Saygılarımla,
S.M.M.M ESNA AYGÜN