ÖZKAYNAKLAR

ÖZKAYNAKLAR
ÖZKAYNAKLAR

ÖZKAYNAKLAR

  • Öz kaynaklar yada öz sermaye işletme sahip veya sahiplerinin/ortaklarının işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir.
  • Özkaynaklar işletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak ele alınır.
  • Sermaye işletme sahibi yada  ortaklarının şirketin kuruluşunda koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları toplamının parasal ifadesidir.
  • Sermaye hesabı sermaye tutarının ticaret siciline tescil ettirilmiş olmasından ve ilan edilmesinden dolayı statik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle öz kaynaklardaki artış veya azalış doğrudan kar veya zarar olarak sermayeden ayrı olarak izlenir.
  • Esas sermayenin değişmesi, ortakların sermaye paylarını arttırmaları, yeni ortak alınması veya sermaye paylarının azaltılması ya da işletmeden bazı ortakların ayrılması ile olur  MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM                                     https://muhasebebilenler.com/