AGUSTOS 2020 SON GUN HATİRLATMALARİ 3

Agustos 2020 Hatirlatma 3

31.08.2020

 

Beyan:  

*2020/ Mayıs Dönemi BERATLARI (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

*2020/ Mayıs Dönemi DEFTER RAPORU BERATI (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

*2020/ Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi BERATLARI (Gerçek ve Tüzel Kişiler

*2020/ Temmuz Dönemi TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ (Kurumlar V.)

*2020/ Temmuz Dönemi BABS

*2019/ Yılı Yıllık İşletme Cetveli

 

Ödeme:  

*2020/ Temmuz Dönemi MUHTASAR ve PRİM HİZMET BELGESİ (MUHSGK) (Sgk Kısmı)

*2020/ Temmuz Dönemi TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ (Kurumlar V.)

*7143 Sayılı Kanun Sgk 13.Taksit

https://muhasebebilenler.com/

          Unutmayınız !!

 

Saygılarımla,

S:M:Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ