İşçi’nin Devamsızlık Süresi

İşçi’nin Devamsızlık Süresi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İşçi’nin devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça; işverenin haklı fesih imkanı yoktur.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/33292 E., 2020/17467 K.
Saygılarımla
SMMM Serap SİYİRDİCİ 🍀🍀
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji