Yıllık Gelir Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Yıllık Gelir Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar

193 sayılı Kanun’un 89.maddesi ve 5520 sayılı Kanun’un 10.maddesinde hangi bağış ve yardımların indirim konusu yapılabileceği düzenlenmiştir.
Bazı bağış ve yardımların tamamı; bazılarının ise mükelleflerce beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %5’ini aşmayan kısmı matrahtan indirilmektedir.
Bağış ve yardımların vergi matrahından indirilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
· Mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması
· Makbuz karşılığı bağışın gerçekleştirilmesi,
· Karşılıksız yapılması,
· Sadece ilgili mali dönemin gelirinden veya kurum kazancından indirilmesi,
· Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmesi,
Durumunda vergi matrahından indirilmesine izin verilmiştir.
Stj. SMMM Halil Görkem GEZGİN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji