Kıst Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kıst Amortisman
Kıst Amortisman
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
[vc_toggle title=”Kıst Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?” open=”true” el_id=”1488123343764-ebef244f-0e32″]İştigal konusu kısmen veya tamamen binek araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobiller hariç olmak üzere işletmelere alının binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi ay kesri tam ay sayılmak üzere kalan ay süresi kadar amortisman ayrılmasına Kıst Amortisman denir.

Kıst Amortisman hesaplanırken binek otomobilin aktife girdiği ilk hesap döneminden itibaren dönem sonuna kadar kaç ay kalmışsa , kalmış ay kadar amortisman ayrılır ve ayrılmayan süreye isabet eden tutarın da son yıla eklenmesi gerekmektedir.

Örnek
İştigal konusu reklam olan Kartop Reklamcılık 17 Eylül 2016  tarihinde 90.000,00 TL bedel ile bir binek otosu satın almıştır.
Bu otomobil için %20 nispetinde amortisman ayrılacaktır.
Normal yöntemle amortisman ayrılmasına karar verilmişse

KIST AMORTİSMAN HESAPLAMA TABLOSU

YıllarMaliyet BedeliYıllık OranYıl Sonu

Amortisman Payı

Dönem Sonu

Net Defter Değeri

201690.000%2018.00072.000

 

18.000 TL Bir Yıllık amortisman payıdır. Bir aya isabet eden tutarını bulabilmek için 18.000 TL’nı 12’ye Bölersek,

 

18.000 TL / 12 : 1.500 TL bir aya isabet eden amortisman tutarıdır. Binek Otomobil Eylül ( 9 ) ayında alındğına göre bu ayda dahil olmak üzere dönemin sonuna 4 ay ( Eylül – Ekim – Kasım – Aralık ) ayları vardır. Aylık amortisman tutarını dönemin sonuna kadar olan 4 ay ile çarparsak,

 

1.500 TL * 4 Ay : 6.000 TL Bu tutar binek otomobilin alındığı ilk hesap döneminde bu maddi duran varlık için geçerli olan yıllık amortisman payıdır.

Ayrılmayan kısım yani Bakiye, yıllık toplam amortisman payından  ( 18.000 TL ) binek otomobilin alındığı aydan itibaren hesaplanan aylık amortisman payı ( 6.000 TL ) çıkartılarak bulunan tutar, binek otomobilin ekonomik ömrünün son yılına ilave edilir.

18.000 TL – 6.000 TL : 12.000 TL Son 5. Yıla eklenecektir.

KIST AMORTİSMAN HESAPLAMA TABLOSU

YıllarMaliyet BedeliYıllık OranYıl Sonu

Amortisman Payı

Dönem Sonu

Net Defter Değeri

2016

2017

2018

2019

2020

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

%20

%20

%20

%20

%20

 6.000

18.000

18.000

18.000

30.000

84.000

66.000

48.000

30.000

0

 

  1. Yıl 90.000 TL olan maliyet bedelinin %20’si olan yıllık amortisman tutarını da ( 12.000 TL ) eklediğimiz zaman dönem sonu net defter değerine eşittir. Bu tutar 4. Yılın net defter değerine eşittir.

[/vc_toggle]

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji