Zarar mahsubu sonraki yıllarda kullanılabilir mi?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Zarar mahsubu sonraki yıllarda kullanılabilir mi?

“…mükellefler tarafından geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık süre içinde indirilebileceği ve yapılan yanlışlıkların düzeltme beyannamesi ile giderilebileceği…

Buna göre; 2013 takvim yılına ilişkin olarak 2014 takvim yılına ilişkin ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi ile gösterilemeyen geçmiş yıl zararlarının dikkate alınmamasında hukuka uygunluk bulunmadığı… ” şeklindeki Vergi Mahkemesi kararının ONANMASINA…

Danıştay 4.Dairesi
E.2016/14644, K.2021/240

Smmm Serap SİYİRDİCİ 🍀🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji