TASFİYEYE GİREN ŞİRKETLERDE BEYANNAME VERME SÜRELERİ HK.

TASFİYEYE GİREN ŞİRKETLERDE BEYANNAME VERME SÜRELERİ
TASFİYEYE GİREN ŞİRKETLERDE BEYANNAME VERME SÜRELERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TASFİYEYE GİREN ŞİRKETLERDE BEYANNAME VERME SÜRELERİ HK.

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde; tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda; her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Bennur KILINÇ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji