Tasfiyeye Giren Şirketlerde Geçici Vergi Uygulaması Hk.

Tasfiyeye Giren Şirketlerde Geçici Vergi Uygulaması Hk.
Tasfiyeye Giren Şirketlerde Geçici Vergi Uygulaması Hk.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Tasfiyeye Giren Şirketlerde Geçici Vergi Uygulaması Hk.

Bilindiği üzere tasfiyeye giren şirketlerde geçici vergi nasıl olacak ne gibi bir yöntem uygulanacak kafalarda soru işaretleri yer almaktadır. Tam bu esnada çok sevdiğimiz kanunlardan biri daha gündeme çıkar ve bu sorumuza şöyle cevap verir;

217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; kurumların tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönemi kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, tasfiye döneminde şirket varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili, borçların ödenmesi ve artan kısmın paylaşılmasının esas olduğu, bu nedenle, tasfiyeye giren kurumların tasfiye döneminde geçici vergi ödemeyecekleri, buna karşın, kurumlar tasfiye ile ilgili faaliyetleri dışında ticarî faaliyette bulunmaları veya tasfiyeden vazgeçmeleri hâlinde bu tarihten itibaren geçici vergi mükellefiyeti doğacağı belirtilmiştir.” Yani bu metinden anlatılmak istenen de şudur;

“Dolayısıyla, tasfiyeye giren kurumların tasfiye amacına yönelik faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere, tasfiye dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tasfiye halindeki kurumun tasfiye amacına yönelik olmayan faaliyetlerde bulunulması halinde geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü yeniden başlayacaktır.”

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.” ifadesinden de anlaşılabilmektedir.

 

Burak Yıldız
Muhasebe Meslek Mensubu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji