MÜSTAHSİL MAKBUZU

Mustahsil Makbuzu

MÜSTAHSİL MAKBUZU

 

**Müstahsil Makbuzunun Tanımı:

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denmektedir.

Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide(vergi mükellefinde), aslı ise çiftçide kalmaktadır.

 

**Müstahsil Makbuzunun Tarafları:

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirleyebiliriz:

 

1- Satıcı (Üretici Çiftçi):
– Ticari belge veremez.
– Müstahsil makbuzunu imzalar.
– Belgenin aslını alır.
– Satış bedelini alır.

2- Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
– Müstahsil makbuzunu düzenler.
– Ticari belge verebilir.
– Belgenin kopyasını alır.
– Satış bedelini öder.

 

müstaksil mk örnek

 

** Müstahsil Makbuzunun Şekli:
Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde 235’te bulunması gereken şartları yer almaktadır.

 

**Müstahsil makbuzu düzenleme esasları ve zamanı:

Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.
– Makbuzun tarihi,
– Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,
– Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,
– Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli yer almaktadır.

 

**Müstahsil Makbuzunun nereden temin edebiliriz.

Müstahsil makbuzunu temin işlemleri gider pusulasında uygulanan kurallara göre iki şekilde temin edilir.
– Noterlerden,
– Maliyenin anlaşmalı matbaalarından,

 

**Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma):

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenmektedir.

 

**Müstahsil makbuzu stopaj oranları ise şu şekildedir.

  • Hayvansal ürünler için %2
  • Zirai ürünler için %4
  • Çiftçi borsaya kayıtlıysa %1
  • Çiftçi borsaya kayıtlı değilse %2

 

SMMM Serap SİYİRDİCİ

Saygılarımla…