Elektronik Muhasebe Üzerine En Geniş Çalışma!

Elektronik Muhasebe
Elektronik Muhasebe
Geri
Sonraki

Elektronik Muhasebe Üzerine Muhasebe Bilenler Topluluğu için hazırlanmış Harika Bir Çalışma ile Karşınızdayız!

GİRİŞ

İnternet kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar yazılımlarının gelişmesi ve elektronik mali uygulamaların ticari ve mali yaşamda etki ve sonuçlarının artması ile 4’ncü sanayi devrimini yaşamaktayız. Bir diğer ifade ile bilgi ve teknoloji çağı yada siber çağ olarak adlandırılan günümüzde paradigma değişikliğinin muhasebe süreçleri üzerinde etki göstermemesi düşünülemez. Muhasebe hizmetlerinin klasik defter tutma ve beyanname vermekten danışmanlık ve denetime doğru evrimleştiği günümüzde elektronik uygulamaları öğrenme ihtiyacını hissetmek kaçınılmazdır. 1993 yılında isteğe bağlı 1994 yılında ise zorunlu olarak tekdüzen hesap planının uygulanması ile muhasebe mesleği önemli bir dönüşüm yaşamıştı. Elektronik defter gibi elektronik mali uygulamalar ile muhasebe mesleği yine önemli bir değişim sürecine girmiştir.

Muhasebe Bilenler Topluluğu gibi sosyal medya ortamlarını eğitim, dayanışma, bilgi paylaşma gibi amaçlarla kullanan yeni internet kullanım alanları ile değişim ve dönüşümün mesleğimizin her alanında kendisini gösterdiğini söylemek mümkündür. Bir süre sonra elektronik mali uygulamaları, elektronik defteri bilmeyen bir muhasebe meslek mensubunun hayal dahi edilemeyeceğini de ifade edebiliriz. Peki bu kadar önemli olan elektronik defter konusunda yeterince bilgi ihtiyacımızı karşılayabilecek kaynaklar mevcut mu? Bu alanda üniversitelerde dersler veya eğitim alabileceğimiz kurslar mevcut mu? Ne yazık ki kursları geçtik bu alandaki kitaplar bile çok sınırlı sayıdadır. Böyle olunca da elektronik deftere yönelik bilgi ihtiyacı kulaktan dolma bilgilerle giderilmeye çalışılmaktadır. Elektronik mali uygulamaların cezalarının ne kadar ağır olduğu bilindiğine göre sağlıklı bilgi ihtiyacının önemi yadsınamaz.

Muhasebe bilenler topluluğu elinizdeki bu ücretsiz kaynakla mesleğimize karşı bir sorumluluğunu daha yerine getirmektedir. Esasen odalarımızın ve TÜRMOB’un bu alanda çalışmaları olmakla beraber muhasebe bilenler topluluğunun katkısı da önemlidir. Elektronik defter uygulamalarını anlattığımız bu çalışma yine alanında bir ilki ifade etmektedir. E-defter kılavuzunda yer alan açıklamalar muhasebe kayıtları ile desteklenmiştir. Elektronik defterde dikkat edilmesi gereken bilgiler elinizdeki bu çalışmada yer almaktadır.

 

Geri
Sonraki