KUR FARKI KAZANÇLARI, FAİZ VE KÂR PAYLARI İLE DİĞER KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KUR FARKI KAZANÇLARI, FAİZ VE KÂR PAYLARI İLE DİĞER KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
(KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 14 . MD)
Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;
a) bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

SMMM OZGUR SEZGIN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji