İhraç Kayıtlı Satış İle İhracatçıya Teslimi Yapılan Satışın Teslim Tarihini Takip Eden 3 ay İçerisinde İhracatının Yapılmaması Durumunda Uzama Durumu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İhraç Kayıtlı Satış İle İhracatçıya Teslimi Yapılan Satışın Teslim Tarihini Takip Eden 3 ay
İçerisinde İhracatının Yapılmaması Durumunda Uzama Durumu

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde,
En geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilir.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemleri ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

SMMM TUĞBA DOĞUKUT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji