E-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Getirilen 2 Sektör

E-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Getirilen 2 Sektör
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
E-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Getirilen 2 Sektör
✓Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL,
ve üzeri olan mükellefler.
✓Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”
* (01.07.2022’de E-Fatura,01.01.2023’te E-Defter)
22/01/2022 Tarihli 31727 Nolu Resmi Gazete 
22 Ocak 2022 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31727
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)

 

MADDE 1

“7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”

SMMM Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji