Ihrac Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması

Ihrac Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması
Ihrac Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

3065 sayılı (11/1-c )maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda düzenlenen faturaya şu madde eklenir.
3065 SAYILI KANUNUN 11-C MADDESİ GEREGİNCE ……….. TL KDV TAHSİL EDİLMEMİŞTİR.FATURA MUHTEVİYATI 3 AY İÇERİSİNDE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAKSIZIN İHRACA GEREKMEKTE OLUP İHRACAT USULÜNE UYGUN GERÇEKLEŞMEMESİ VE TECİL/TERKİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN ŞİRKETİMİZE İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE FATURA KDV GECİKME ZAMMI,VERGİ ZİAI CEZASI VS.DEFATEN FİRMANIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR.
İfadesi yazılır.
Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olur.
İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.Ancak ,ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunun da belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi durumunda, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 syk 48.maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir Stajyeri Fatma ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji