ALDIĞIM TAŞINMAZI 2 YIL İÇİNDE SATMAM HALİNDE VEYA BAĞIŞ YAPMAM HALİNDE NE KADAR VERGİ ÖDENİR?

ALDIĞIM TAŞINMAZI 2 YIL İÇİNDE SATMAM HALİNDE VEYA BAĞIŞ YAPMAM HALİNDE NE KADAR VERGİ ÖDENİR?
ALDIĞIM TAŞINMAZI 2 YIL İÇİNDE SATMAM HALİNDE VEYA BAĞIŞ YAPMAM HALİNDE NE KADAR VERGİ ÖDENİR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ALDIĞIM TAŞINMAZI 2 YIL İÇİNDE SATMAM HALİNDE VEYA BAĞIŞ YAPMAM HALİNDE NE KADAR VERGİ ÖDENİR?
Gerçek bir kişi olarak 02 Ocak 2015 Tarihinde bir sahil beldesinde satın almış olduğunuz bir arsayı konum ve mevki açısından güzel teklifler gelmesi halinde bu taşınmazı 17 Mart 2016 tarihinde 520.000 Tl Bedelle sattığınız zaman veya Hibe (Bağış) yapmanız halinde ne kadar vergi ödeyeceksiniz?
Bilindiği gibi Gelir V.K.nun 80. maddesine göre satın alınan bir taşınmazın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkartılması Değer artış kazancına girmektedir. Şimdi 230.000TL Bedelle satın alınan bu taşınmazın 520.000Tl. Na satılması halinde ne kadar Değer artış kazancı ödememiz gerekecektir.
Bu hesaplamayı yaparsak ,
Alış Bedeli   : 230.000 TL
Satış Bedeli : 520.000 TL
Endeks        : %6.07
Alış ÜFE       : 235.84
Satış ÜFE     : 250.16
Değerlenmiş Alış Bedeli : 230.000,00 TL
Gayrisafi Hasılat            : 290.000,00 TL
Toplam Gider                 :    4.780,00 TL
Safi Değer Artış             : 285.220,00 TL
İstisna                          :    11.000 TL
Vergiye Tabi Matrah        : 274.220,00 TL
Gelir Vergisi                  : 87.727,00 TL
Tapu Harcı                     : 10.400,00 TL olarak karşımıza çıkacak ve bunu beyan edip iki taksitte ödememeiz gerekecektir.
Bu taşıınmazı satış yaparak değilde aynı alıcıya hibe etsek ödeyeceğimiz VİV. Ne kadar olacaktır. (Hibe işlemlerinde saklı hisselerinde (Eş ve çocuklar) Tapu tescilinde olurlarını almak alıcı yönünden bir güvencedir.
VİV.kanunun 2. d) hibe’yi ivazsız intikal olarak değerlendirmiş aynı yasanın 5. maddesi de ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahsı VİV.nin mükellefi saymış ve ödenecek olan VİV. De ivazsız intikallerde uygulanan tarifeler üzerinden hesaplanmasını emretmiştir. Bu işlemde VİV. Nin matrahı Emlak vergisine esas olan bedel üzerinden yani 230.000 Tl. Olarak değer alınacağından tahakkuk edecek olan vergi dilimlere göre, 3918 Tl. istisna düşüldükten sonra ilk 2100.000 Tl. İçin %10 = 21.000 Tl. Sonraki 16.082 Tl. İçin %15= 2412.30 Tl. Olmak üzere 23.412.30 Tl. Hibe kabul eden adına VİV. Olarak tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca tapu devri sırasında binde 68.31 oranında yani 15.711.30 Tl. Tapu harcı ödemek gerekmektedir.
Yapılan iki karşılaştırma da hibe yoluyla taşınmazın iktisabında ödenecek vergi daha az olsa da ileride hibenin iptal davası açılması halinde hibe kabul eden tarafından tapu iptali söz konusu olabileceğinden ve kamunun vergi kaybına neden olmamak için Hibe yolu ile iktisap yerine satış yolu ile devretmenin hem kamu vijdanı hem de satışın güvenliği açısından daha yararlı olacağı açıktır.
Ayrıca taşınmaz sahibi almış olduğu taşınmazın satışını 03 Ocak 2020 tarihine kadar ertelemesi halinde Değer artış kazancı V. Ödemeyeceği Sadece tapu harcı ödeyeceği açıktır.

MUSTAFA GÜNŞEN
Emekli Maliyeci

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji