KUYUMCULUK İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KUYUMCULUK İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
KUYUMCULUK İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KUYUMCULUK İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Mbt.nin değerli üyeleri,
Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddenin 4-g fıkrası uyarınca külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) teslimi KDV’den istisna edilmiş ise de bu hüküm, kuyumculuk faaliyetlerini tamamen KDV’nin kapsamı dışında bırakmamıştır, Aynı Kanunun Özel matrah şekillerini açıklayan 23. maddesinin e bendi ise, Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır denilmiştir. Yine Kdv. Genel uygulama tebliğine göre de külçe altınların İthalini ve ihracını kdv.den muaf tutmuştur. Ancak dahilden satın alma yoluyla temin edilen külçe altından bizzat imal edilen veya fason olarak imal ettirilen veya teslim edildiği şekilde satın alınan ziynet eşyası ile sikke altınların tesliminde satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden has bedel düşüldükten sonra kalan miktar katma değer vergisinin matrahı olmakta, külçe altından (hurda altın dahil) altın mamulü veya altın ihtiva eden eşya imalatı ile uğraşanların yaptıkları işler karşılığında aldıkları ücretler üzerinden ayrıca katma değer vergisini hesaplanacağı açıktır.Yine bu konu Gelir İdaresi Başkanlığının 10/11/2010 güne ve B.07.1.GİB.4.99.55.01.VUK.257-44 sayılı özelgeleri ile pekiştirilmiştir. Bunu bir örnekle açıklarsak,

Örnek:
60 gram ağırlığında 22 ayar bir bilezik 8600- TL’ye satılmıştır. (O andaki 1 gram 22 ayar altının satış fiyatı 120-TL, 1 gr külçe altının fiyatı 122 TL’dir.) Bu satışın vergilendirilmesi şöyle olacaktır.
Öncelikle 60 gram ağırlığındaki 22 ayar bilezikteki külçe (has) altın miktarı bulunur. Kuyumculuktaki hesaplamalarda ayar, milyem (Milyem alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçüm birimidir.) esasına çevrilir. 22 ayar, (22/24)= 0,916 miliemdir. 60 X 0,916= 54.96 gr. 60 gram bileziğin 54.96 gramı külçe (has) altındır. Has altın bedeli 54.96 gram x 122 TL = 6705.12 TL olacaktır. Saf olmayan alaşım miktarı ise 60-54.96= 5.04 gramdır. Alaşım miktarı olarak tabir edilen bu miktarın teslimi KDV’nin konusuna girmektedir. Buna göre bu tutarın KDV dahil bedeli 8600 YTL – 6705.12 TL = 1894.88 TL olacaktır. Bu tutara iç yüzde yöntemini uyguladığımızda bedel ve KDV ortaya çıkacaktır. Buna göre 1894.88/1,18= 1605.82 TL bedel, 289.04 TL ise hesaplanan KDV olacaktır.
60 Gr 22 Ayar Bilezik Satışı = 60 *143.30TL = 8600-TL
KDV’ye Tabi Olmayan Külçe
Altın Miktarı = 60 Gr x 0,916 = 54.96 Gr
KDV’ye Tabi Olmayan Kısmın
Tutarı = 54.96 Gr x122-YTL = 6705.12 YTL
KDV’ye Tabi Olan Miktar = 8600-6705.12 = 1894.88 TL –
Hesaplanacak KDV Tutarı = 1894.88 x 0,18 = 341.07 TL olarak hesaplanacaktır.
Saygılarımla
Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci