2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

2018 YILI GELIR VERGISI TARIFESI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

A-Ücret Gelirleri İçin

14.800 TL’ye kadar                                                                           %15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                             %20

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası                           %27

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası     %35

 

B-Ücret Gelirleri Dışına Kalan Diğer Gelirler İçin

14.800 TL’ye kadar                                                                            %15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                             %20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası                             %27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası         %35

 

C-Geçici Vergi Oranı

2018 yılında geçici vergi oranı, gelir vergisi mükellefleri için %15’tir.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Burcu ÖZTÜRK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji