Sadece istanbul için 08 2019 KDV Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreleri #Deprem Nedeniyle Uzatıldı

Sadece istanbul için 08 2019 KDV Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreleri #Deprem Nedeniyle Uzatıldı

Değerli Meslektaşlarım Ülkemizde Öğle Saatlerinde Yaşanan #Deprem Nedeniyle 08 2019 KDV Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.

İlgili Sirküler Aşagıdadır.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/117

Konusu: İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.
Tarihi: 26/09/2019
Sayısı: VUK-117 / 2019-7
1. Giriş:
26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; söz konusu İldeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:
İstanbul ilindeki mükellefler tarafından, 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.

https://www.gib.gov.tr/istanbul-ili-icin-katma-deger-vergisi-muhtasar-ve-damga-vergisi-beyannamelerinin-verilme-sureleri

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

 

Rabbim Bizi bu tür Deprem ve Belalardan Korusun. Amin…