DEPREM BÖLGELERİNDE BEYANNAME VE ODEME SURELERİ UZATİLDİ

DEPREM BÖLGELERİNDE BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİ  UZATILDI

 

#Elazığ ve #Malatya’da Beyan ve ödeme Süreleri Uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan
edilmiştir.

Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.1.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle
Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Mücbir sebep süresince;

• verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri

• bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

• deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen

süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

• motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden
vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu’nun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.

ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK’YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
SGK, 24/1/2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde ikamet eden vatandaşların ve işverenlerin 2020/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait prim belgelerinin verilme
süresini 26/4/2020 tarihine, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler
ve 24/1/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme sürelerini
ise 30/4/2020 tarihine ertelemiştir.
İlgili TÜRMOB linki: https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/fc285618-a948-438b-9ddb-bd2063d68548/elazig-ve-malatya-illerinde-deprem-felaketi-nedeniyle-sigortalilarin-ve-isverenlerin-sgk-ya-olan-pri