Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ YOL HARİTASI

Sevgili Muhasebe Bilenler Topluluğu Üyeleri,

Bilindiği üzere tüm dünyada baş gösteren Covid-19 isimli salgın hastalığı ülkemizde de ciddi anlamda derin izler bırakmaktadır. Bunun sağlığımız açısından önemli olduğu gibi ekonomik ve iş gücü olarak da olumsuz olarak etkilenmektedir. Bundan dolayı ülkemizde “Kısa Çalışma Ödeneği (K.Ç.Ö.)” sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bunun için “K.Ç.Ö.” için izlememiz gereken adımlar bir görselde birleştirilmiştir.

Saygılarımla,

M.B.T Moderatörü Burak Yıldız

 

 

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/