Arsa sahibi ile yapilan Kira Karsiligi İnsaat Yapim Sözlesmesi

arsa sahibi ile yapilan kira karsiligi soz.
arsa sahibi ile yapilan kira karsiligi soz.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Arsa sahibi ile yapılan Kira Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi”nde,

kiralama ve inşaat işi olmak üzere iki işlem var ise; ve de sözleşmede inşaat bedeli veya kira bedeli yer almamakla olup; yapı ruhsatına atıf yapılan inşaatın maliyet bedeline yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereği en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar olan atıf yapılan “Yapı Ruhsatı“nda yer alan yapı maliyet bedeli üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Sahip olunan arsanın, şartlı bağış işlemi ile bağışlanıp, daha sonradan bağış şartının yerine getirilmemesi sebebiyle arsanın sahibine iade edilmesi halinde, Borçlar Kanununun 297 inci maddesine göre, bağışlayanın geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla şartlı bağışın konusu olan arsanın geri alma sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iade edilmesi halinde, söz konusu iade işlemi “ivazsız intikal” kapsamında değerlendirilmeyip veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.

Saygılarımla.

S.M.Mali Müşavir

BÜLENT KAÇAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji